[ros-users] Hej Kära

David Swords david at davidswords.com
Mon Aug 15 14:16:08 UTC 2011


Is something being done about these spam emails?

2011/8/15 Miss Marina Akika. <marinaakikaa at hotmail.com>:
> Hej Kära,
> Hur mår du idag? Vet jag att detta förslag kan vara en överraskning för er men
> anser det som en nödsituation. Jag införa mig själv som Miss Marina Akika.
> 21years av ålder, från Elfenbenskusten i västra Afrika), som nu bor i flyktingläger Dakar
> Senegal under FN utblottade hem. Jag är den enda dottern av sena dr Thomas
> Akika. verkställande direktör i Kall-och Gold och Diamond Company i
> (Yamoussoukro) Elfenbenskusten. Men han dödades vid sidan av med min mor under
> politiska inbördeskrig och alla hans egenskaper var helt förstörd. Men efter
> deras död Jag lyckades fly med ett mycket viktigt dokument INSÄTTNING
> INTYG sju miljoner 450 tusen usa
> dollars.USD ($ 7.450,000.00) i ett finansierar företag som jag är de anhöriga.
> Jag söker ett förtroende värda utländsk person att hjälpa mig uppnå mina
> sen far fond
> på grund av min situation here.I fick din kontakt från denna Google-sökning.
> Jag kommer att gärna ge dig 25% av den totala summan för din hjälp ingång.
> 5% för alla kostnader som du har gjort för att se att denna överföring kommer upp framgångsrikt.
> du är det mycket viktigt att du kontaktar mig direkt på denna min privata e-post
> adress: marina_akika at yahoo.com
> För ytterligare förklaring till hur vi ska gå vidare. Är en engelsktalande tjej med översättare för att skriva dig, Väntar på ditt närmaste
> svar, tack och Gud välsigne.
> Hälsningar
> Fröken Marina Akika.
>
> KONTAKT: marina_akika at yahoo.com
>
>
>
> Hello Dear,
> How are you today?, I know that this proposal might be a surprise to you but
> do consider it as an emergency. I introducing my self as Miss Marina Akika.
> 21years of age, from ivory coast in West Africa),now staying in refugee Dakar
> Senegal under the UN destitute home. I am the only Daughter of late Dr. thomas
> Akika. the managing director of Cold-well Gold and Diamond Company in
> (Yamoussoukro) ivory coast. But he was killed along side with my mother during the
> political civil war and all his properties was totally destroyed. However after
> their death I managed to escape with a very important documents DEPOSIT
> CERTIFICATE of Seven million four hundred fifty thousand united states
> dollars.USD ($7.450,000.00) in a finances company which i am the next of kin.
> I seek a trust worthy foreign person to assist me achieve my
> late father fund
> because of my situation here.I got your contact from this Google search.
> I will be gladly to give you 25% of the total sum for your assistance input.
> 5% for any expenses you made to see that this transfer come up successfully.
> please it is very important you contact me immediately on this my private email
> address: marina_akika at yahoo.com
> for further explanation on how we will proceed. Am an english speaking girl using translator to write you, Awaiting your immediate
> response, Thanks and God bless.
> Best Regards
> Miss Marina Akika.
>
> CONTACT: marina_akika at yahoo.com
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Ros-review mailing list
> Ros-review at code.ros.org
> https://code.ros.org/mailman/listinfo/ros-review
>
> _______________________________________________
> ros-users mailing list
> ros-users at code.ros.org
> https://code.ros.org/mailman/listinfo/ros-users
>
>-- 
- David SwordsMore information about the ros-users mailing list